Anadolu’nun Ziraat Tarihi (1920- 1930)

Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’nı kaybedince 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi’ni imzaladı. Bu Antlaşma’nın 7. Maddesi’ne dayanarak Müttefikler Anadolu’yu işgal ettiler. Dört yıl süren savaş sonucu ülke ekonomisi ve tarımı oldukça kötü idi. Devletin ürün stokları tükenmiş, ürün ithalatı yapılan ülkeler düşman safında oldukları için ithalat imkanları zora girmiştir. Tarımsal üretim, savaştan önceki miktarın …

Anadolu’nun Ziraat Tarihi (1920- 1930) Devamı »