Bu Sayıda: “Ekonomik Kriz ve Popülizm”

“Eski dünya ölüyor.”

Kapitalist sistemin neoliberal birikim rejimi, 2008 yılında girmiş olduğu küresel krizden çıkabilmiş değil. Krizin etkileri kapitalist merkez ülkeleri etkilediği kadar asıl yıkıcılığını 1990’lı yıllarda küreselleşme dalgasıyla beraber bu merkezlere bağımlı bırakılan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gösteriyor. Türkiye de o ülkelerden biri…

Özellikle ABD Merkez Bankası (FED)’nın 2013 yılında açıkladığı karar sonrası, krizin küresel güney ülkelerinde yoğunlaşması, AKP iktidarının 2002-2013 yılları arasında başarıyla uyguladığı dış kredi musluklarından beslenen “balon büyüme” anlatısını zayıflatmaya başladı. Gelinen noktada ülkemiz, cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birinin içerisine sokuldu. Toplumun günden güne azalan alım gücü ve artan yoksulluğu, AKP’yi günü kurtarmaya dönük popülist politikaların daha da içine çekti. Ancak günümüz itibariyle bu politikaların da ciddi ölçüde tıkandığını görüyoruz. Böylesi bir konjonktürde derinleşen ekonomik kriz, kendisini siyasal krizin de bir parçası haline getiriyor ve toplum, alternatif siyaset ve programlara yönelme ihtiyacını daha fazla hissediyor.

Kemalist Devrimi tamamlama ve insanlığın sınıfsız, sömürüsüz, büyük uyum dünyasına ulaşma mücadelesinin teorik yayın organı Bilim ve Sosyalizm Dergisi, Aralık sayısında “ölen eski dünyayı” görünürleştirdiği gibi, doğum şafağında olan “yeni dünyayı” da okuyucularına anlatmayı hedefliyor.

Bu kapsamda “Ekonomik Kriz ve Popülizm” dosya konusuyla çıkan Aralık sayımızda, Türkiye’de yaşanan ekonomik ve siyasal krizi mercek altına alıyoruz. Yazılarıyla; Mehmet Bedri Gültekin, Bülent Esinoğlu, Yıldırım Koç, Kaan Eroğuz, Cazim Gürbüz, Noyan Umruk ve Esender Korkmaz dosya konumuza katkı sunarken, Mustafa Pala “Jenerasyonların Karakteristiği ve “Z”lerin Eğitimi” başlıklı yazısıyla sayımızın içeriğini zenginleştiriyor.

Tüm okuyucularımıza keyifli okumalar diliyoruz, önümüzdeki sayıda görüşmek dileğiyle…

Kaan EROĞUZ

Bilim ve Sosyalizm Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir