Bu Sayıda: “Ümit Işığı”: Sosyalist Cumhuriyet Partisi

Ülkemiz, Cumhuriyet tarihinin en kritik seçim süreçlerinden birinin içerisine adım adım ilerliyor. Yirmi yıllık AKP iktidarının yarattığı tahribatın sürdürülemez olmasının yanı sıra, iktidara alternatif olarak öne çıkan “Altılı Masa” ittifakının, erken dönem AKP politikalarından fazlasını sunamaması, mevcut siyasal krizi derinleştirici etkide bulunuyor. Düzen siyaseti olarak tarif edebileceğimiz Cumhur ve Millet İttifakları çevresinde şekillenen düzen programı; sermaye yanlısı ekonomik tercihleri, tarikat ve cemaatleri devlet koruması altına alan yaklaşımları ve Türkiye’nin bağımsızlığına kasteden uluslararası askeri ve siyasi kurumlara olan bağlılıklarıyla neoliberal, gerici ve NATO’cu bir çizgide yan yana sıralanıyor.

Diğer taraftan kendisine “Emek ve Özgürlük İttifakı” adını veren ve HDP siyaseti çevresinde kümelenen siyasal partiler de emperyalizme bağımlı gerici feodal kalıntılardan beslenen tarihsel ve güncel okumalarıyla düzen içi çözümsüzlüğün “sözde muhalif” ortakları olarak yerlerini almış durumda. 

Sosyalist solun, HDP’nin kimlikçi radikal demokrasi siyasetine eklemlenmeyen bölümünün ise dar grupçu ve yankı odalarından çıkamayan histerik politik tavırları, halkın geniş kesimlerinin karamsarlığa itilmesine ve “kanserden kaçarken sıtmaya razı olmasına” zemin hazırlıyor.

“Ümit Işığı”

2021 yılının Aralık ayında Milli Demokratik Devrim Hareketi’nin partileşme sürecini tamamlamasıyla kuruluşunu ilan eden Sosyalist Cumhuriyet Partisi, Türkiye halkının birbirinden farksız siyasetler içerisine itildiği bir dönemde topluma bir “ümit ışığı” olma amacıyla çalışmalarına başlamıştı. Geçen yaklaşık bir yıllık süreçte seçime katılabilme yeterliliği olan 41 ilde ve bu illerin en az üçte biri oranında ilçede örgütlenme yeterliliğini yerine getirme hedefini önüne koyan Sosyalist Cumhuriyet Partisi, dergimizin yeni sayısını yayına koyacağımız 1 Şubat 2023 günü itibariyle bu amacını yerine getirdi ve resmi olarak seçime girme yeterliliğini sağlayacak örgütlenme çalışmalarını tamamladı.

Kent ve kır emekçilerinin ve sosyalist aydınların partisi olarak kendini tanımlayan SCP, dayandığı toplumsal sınıfların fedakar çalışmalarıyla çok kısa bir sürede bu başarıyı gerçekleştirebildi.

Sermaye yanlısı neoliberal çöküntüye esir olmayan, tarikat ve cemaatlerin kapatılması, Ortaçağ gericiliğinin kökünün kazınması, kimlikçi siyasetlerle ulusu ve işçi sınıfını bölen siyasetlerin mahkum edilmesi ve Amerikan emperyalizmi ile onun silahlı terör örgütü olan NATO’dan çıkılması konusunda net bir siyasal duruş sergileyen SCP, toplumun önüne güçlü bir ümit ışığı olarak çıkmaya hazırlanıyor.

Bilim ve Sosyalizm Dergimizin Şubat sayısını, bu “ümit ışığının” program ve kapsamına ayırmış bulunuyoruz.

Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Mehmet Bedri Gültekin, “Ümit Işığını Yaratmak Ya Da Dayanak Yaratmak” yazıyla SCP’nn kuruluşundan itibaren yaşanan süreci ve parti programını tanıtan kapsamlı yazıyla Şubat sayımızda yer alıyor. Cazim Gürbüz, “SCP Neden Var?” yazısıyla SCP’nin günümüz siyasetinde kapattığı boşluğu, Sosyalist Cumhuriyet Partisi İşçi Bürosu Başkanı Mehmet Akkaya ise SCP’nin işçi ve emekçilere dönük politikalarını inceleyen kapsamlı makalesiyle sayımıza katkı sunuyor. Türk Kadın Hareketi Başkanı Pınar Gül, SCP’nin Kadın politikalarına değinen tespit ve hedeflerini, Kaan Eroğuz ise Sosyalist Cumhuriyet Gençliği’nin mücadele çağrısını sayfalarımıza taşıyor. Mustafa Pala’nın Küba’da deneyimlenen sosyalist eğitimi inceleyen makalesi ve Eşref Şahan Kartal’ın Nepal’de gerçekleşen seçimleri tarihsel olarak inceleyen makalesi sayımızı tamamlayan yazılar olarak okuyucularımızın ilgisine sunuluyor.

Diğer taraftan 2023 yılı başında Prof. Dr. Bilsay Kuruç hocamızla başlattığımız “Cumhuriyet’in 100. Yılında 100. Yıl Sohbetleri” söyleşilerimize bu sayımızda da devam ediyoruz. Şubat sayımızda Genel Yayın Yönetmenimiz Kaan Eroğuz ve Yazı Kurulu üyemiz Eşref Şahan Kartal’ın ODTÜ Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda dergimizin Yazı Kurulu üyesi Yıldırım Koç hocamızla gerçekleştirdiği “Türkiye İşçi Sınıfının Yüz Yılı” başlıklı söyleşimiz de dergimizin arşivlik bölümleri arasında yerini alıyor.

Ümidin ışığını büyüttüğümüz günler dileğiyle…Keyifli okumalar.

Bilim ve Sosyalizm Dergisi 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir