Beka Sorunu ve Çözüm Önerileri

Türkiye büyük bir sorunla, “beka” sorunu ile karşı karşıyadır. 

Küresel güçler, sömürü düzenini devam ettirmek için “Kemalizm’i”, en büyük tehlike olarak algıladı ve Kemalizm’i yok etmek için düğmeye bastılar. Atatürkçü Ecevit iktidarını tasfiye ettiler, kurduğu Atatürkçü, Demokratik Sol Parti’yi, etkisiz hale getirdiler. 

Amerika Bop projesinin hayata geçirmek için Erdoğan eş başkan yapıldı. Kemalizm’i yok etme süreci yurt için de başlatıldı. Türkiye’nin bütün kaleleri işgal edildi. Atatürkçü generaller, iftiralarla hapse atıldı. Serbest ekonomi kararlarıyla, küresel şirketler, önce ticareti, sonra ekonomiyi ele geçirdiler.

BOP projesinin amacı artık tamamıyla ortaya çıkmıştır.  Ortadoğu ülkelerini ele geçirerek Israil’le birlikte, Amerika’nın yönettiği, “Büyük Ortadoğu Devleti” kurmaktır.

Önce Tunus, Libya, Mısır ülkelerinin kontrolünü ele geçirdiler. Sonra, İran, Irak, Suriye ve Türkiye’yi bölmek ve parçalamak için Amerika’nın kontrolünde bir Kürt devleti kurmak istediler.

Ecevit hükûmetleri döneminde, Amerikan Ortadoğu projesini kesin olarak engelledi, Amerika’nın bütün tehditlerine karşın, Ecevit Irak’a Suriye’ye saldırmasına kesinlikle izin verilmedi. 

 Irak’ta demokrasi kuracağız diye yalan söyleyerek Irak’a, Suriye’ye saldırıp parçaladılar. Kendilerine biat edecek küçük devletçikler kurdular, kurmaya hala da devam ediyorlar.

Amerika’nın entrikalar sayesinde iktidara gelen AKP hükümeti, Amerika’nın Ortadoğu’yu ele geçirme projelerine önemli katkılar yaptı. Önce Amerika’nın Türkiye’den Irak’a saldırıları için meclisten karar çıkartmak istedi. Olmayınca, Amerika’nın Irak’ı işgaline göz yumdu. Aslında Ecevit döneminde olduğu gibi, Türkiye isteseydi. Amerika, Irak’ı işgal etmeye asla cesaret edemez. Komşu ülkede milyonlarca insanın ölmesini engelleyebilirdi. 

Ama Erdoğan baskınlığında AKP yönetimi bununla da yetinmedi. Amerika’nın kışkırtması ile dost bir ülkeye Suriye’ye saldırdı. Amerika’nın, Rusya’nın Suriye’ye yerleşmesine, üstlerine kurmasına sebep oldu. Bunları aslında herkes biliyor. Ama nedense kimse hatırlamak istemiyor. Bu gelişmeler çok önemlidir. Çünkü, Türkiye’yi, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir zarara sokulmuştur. Ve hala halkımız bu kişilere oy verebilmektedir. İnanılmaz bir olayla karşı karşıya olduğumuzu artık Türk halkı anlamalı, Türkiye’ye, komşu ülkelere büyük zarar veren AKP ye asla oy verilmemelidir.

Diğer taraftan, bu yanlış politikalar yüzünden, 6 milyona yakın Arap ve Kürt’ü Türkiye’ye soktular. Güneydoğu’nun nüfus yapısını değiştirdiler. Güneydoğu’da Kürt devletinin beşerî alt yapısı Erdoğan sayesinde gerçekleştirdiler. 

Amaçları çok açık, ilk seçimlerde, güneydoğuyu kentleri secimle ele geçirilecek, Sevr Anlaşması ile yapamadıklarını gerçekleştirecekler, Türkiye’yi etnik ve dini kökenli parçalara bölmeye çalışacaklardır.

Amerika Güneyden Irak’ta ve Suriye’de, batıda Yunanistan’da üstler kurarak Türkiye ablukaya almış bulunuyor. Bu durum çok açıktır. Kemalizm’i yok ettikten sonra sıra Türkiye’yi de ele geçirmek geldiği açıkça görülüyor. Ve Türkiye uyuyor…

Türkiye’nin Kurtuluş Projesi

Şüphesiz ki Türkiye sonuna kadar mücadele etmek isteyecektir. Ama başarılı olmak için daha fazlasına ihtiyaç vardır. Türkiye güçlenmedikçe, daha ileri bir Uygarlık düzeyine varmadıkça, saldırılar ve Türkiye’yi parçalama girişimleri devam edecektir. 

Önümüzdeki seçimler, Türkiye’nin bekası açısından çok önemlidir.  Küresel kuşatmaya karşı Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde hareket etmeli, “Atatürkçü ve ulusalcı partiler bir araya gelerek, Atatürkçü bir yönetimi için iş birliği yapmalılar.

1. Küreselcilerle iş birliği yapan AKP’ye karşı Türk milleti ve onu temsil eden partiler birlikte mücadele etmeli, din devleti kumaya çalışan Erdoğan iktidardan uzaklaştırılmalıdır.

2. Türk Devrimi, yeni devrimlerle güçlendirilerek devam etmeli, topyekûn kalkınma dönemi başlatılarak, insanlığa ışık tutacak, Batı’dan daha ileri bir uygarlık projesi başlatılmalıdır.

3. Türki Cumhuriyetlerle iş birliği geliştirilerek, Emperyalizme karşı “Türk Birliğini” kurma yolunda çalışmalar hızlandırılmalıdır.

Atatürk’ün dediği gibi, Türk’ün, uygarlık kabiliyeti ve uygarlık yeteneği ile gelişen Türk uygarlığı çağın gelişmiş uygarlıklarını da aydınlatacaktır. Yeter ki uygarlık hedefimizi doğru seçelim ve Türkiye Uygarlık Projesi’ni hayata geçirmek için hep birlikte çalışmaları başlatalım.

Doç. Dr. Çetin Göksu

ODTÜ Öğretim Üyesi, DSP Bilim Kurulu Bşk.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir