Aralık 22

Bu Sayıda: “Ekonomik Kriz ve Popülizm”

“Eski dünya ölüyor.” Kapitalist sistemin neoliberal birikim rejimi, 2008 yılında girmiş olduğu küresel krizden çıkabilmiş değil. Krizin etkileri kapitalist merkez ülkeleri etkilediği kadar asıl yıkıcılığını 1990’lı yıllarda küreselleşme dalgasıyla beraber bu merkezlere bağımlı bırakılan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gösteriyor. Türkiye de o ülkelerden biri… Özellikle ABD Merkez Bankası (FED)’nın 2013 yılında açıkladığı karar …

Bu Sayıda: “Ekonomik Kriz ve Popülizm” Devamı »

Sosyalist Cumhuriyet Partisi’nin Ekonomik Krize Çözüm Programı

Türkiye, insanların açlıkla sınandığı bir ülke olamaz! Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşıyor. 1980’lerden bu yana uygulanan neoliberal ekonomi politikalarıyla Türkiye, emperyalist devletlerin sömürü ve yağmasına ardına kadar açıldı. Özelleştirmelerle devlet, ekonomik operasyonlar karşısında kendisini savunma olanaklarından yoksun bırakıldı. Ülkenin kaynakları, akıl almaz bir savurganlık ve yandaşları zenginleştirme politikalarıyla heder edildi. İhvancı dış …

Sosyalist Cumhuriyet Partisi’nin Ekonomik Krize Çözüm Programı Devamı »

Ekmeğin Önemi

Türkiye ekonomisi, tarihimizin en büyük krizlerinin henüz başlarında. Siyasi iktidar, sorunların kaynağına inmeden, günü kurtarmak için attığı adımlarla, sorunun boyutlarını daha da büyütüyor. Depremlerle yaşıyoruz. Ekonomide yaşanacak depremde de faydaki enerji birikmesi artıyor. Sorunların temel nedenleriyle uğraşmaktan kaçınanlar, ekonomik depremin etkisinin daha da büyümesine neden oluyor.  Türkiye ekonomisinin kronikleşmiş iki büyük sorunu, ülkenin döviz harcamasının …

Ekmeğin Önemi Devamı »

Borç Rejiminin Sonu: Enflasyon ve İflas

Ortalama insanın kendine ve çevresine sorduğu bir soru var. Bu kadar yüksek enflasyon nereden geldi? Popülist ve sağ milliyetçi kanat bu soruya dış güçler cevabını vererek, kendi iktidarının devamından yana, bir karşılık bulmaya çalışıyor. Oysa ekonomi politik, ismi üstündedir. Siyasi bir tercih ile yola çıkarsınız. Ekonomi politiği yönetirken karşınızda iki ana tercih vardır. Halktan ve …

Borç Rejiminin Sonu: Enflasyon ve İflas Devamı »

Ekonomik Milliyetçilik ve Ekonomik İstihbarat

“İktisadi milliyetçilik, askeri ve sivil ihtiyaçların karşılanmasında memleketin dışarıya bağlı olmayacak ve kendi imkânlarıyla savaşta ve barışta yaşayabilecek bir duruma erişmesini hedef tutmaktadır.”[1] “İktisadi açıdan güçsüz olan ulusal ekonomilerin güçlü ekonomilere karşı korunması gerektiğini savunan; List, Carey ve Patent gibi iktisatçılar tarafından ortaya atılan görüş.”[2] Yukarıdaki tanımlarda, antiemperyalizm yeterli açıklıkta vurgulanmamış, halkçılık ve toplumculuğun [3], ekonomik milliyetçilik …

Ekonomik Milliyetçilik ve Ekonomik İstihbarat Devamı »

Gönüllü Kulluk veya Rızanın İnşası: AKP Türkiye’sine Kısa Bir Bakış

“…Atina sitesinin otuz tirana kul olduğu gibi, eğer bir ulus savaş gücüyle tek bir kişiye kulluk etmeye zorlanmışsa, uşaklık etmesine şaşırmamalı, fakat bu durumu yaratan kazaya yakınılmalıdır; ya da daha doğrusu ne şaşırmalı ne de yakınmalı, fakat kötülüğe sabırla dayanılmalı ve gelecekte daha iyi bir yazgıya hazırlanılmalıdır.”[1] İnsanlığın toplumsal tarihi ve teorisi, iktidar ve egemenlik …

Gönüllü Kulluk veya Rızanın İnşası: AKP Türkiye’sine Kısa Bir Bakış Devamı »

Ak’ça mı ? Hakça mı ?

Analar için genetik, içgüdüsel bir duygudur hakça paylaşım… Allah vergisi… Keşke bu işi analara bırakabilsek! Gelelim gerçeklere…  Şu AK’ça paylaşım nasıl oluyor… Bir bakalım hele…  Gelir dağılımında adaleti ölçmek için kullanılan araçlardan en önemlisi Gini katsayısı. Gini katsayısı bir ülkede yaratılan ekonomik değerin nüfusa ne derece adil paylaştırıldığını ölçmek için kullanılan bir ekonomik gösterge…  Sıfır …

Ak’ça mı ? Hakça mı ? Devamı »

Popülizm İktisadi ve Sosyal Kalkınmadır

Siyasette popülizm, siyasilerin iktidar olabilmek için verdiği tavizler ve siyasi iktidarların da seçim ve referandumaşamalarında oy toplamak için başvurdukları bir nevi seçmenlere verilen rüşvetlerdir. Popülizm yolunda siyasi iktidarlar, millive manevi değerleri, kamu kaynak ve imkânlarını taraftar kazanmak için istismar eder. Popülizm geniş anlamda biryolsuzluktur. Büyüme ve kalkınma için ekonomide mevcut kaynakların en etkin şekilde kullanılması ve adil dağıtılması gerekir. Popülizmde ise aynı kaynaklar etkinlik kriterlerine göre değil siyasi karşılığına göre dağıtılır.  Popülizm (halkçılık) ve popülist (halkçı) kelimeleri tarih içinde anlam değiştirmiştir.  Popülizm sözü 1891 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin orta batı ve güney bölgelerindeki çiftçiler ve …

Popülizm İktisadi ve Sosyal Kalkınmadır Devamı »

Jenerasyonların Karakteristiği ve “Z”lerin Eğitimi

Dergimizin 7. sayısında (Eylül 2022) “21. Yüzyıl Becerileri ve Eğitim Dizgemiz” başlıklı yazımız, henüz ilk çeyreğini yaşadığımız yüzyılımızı ve gereklerini betimlemeyi amaçlıyor; bunu hal-i hazırdaki eğitim dizgemizin hazır bulunuşluğuyla kıyas içinde yapıyordu. Bu yazımızın meramı ise bir jenerasyon kısa tarihinden sonra, bugün ilkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar temel eğitim sürecindeki “doğuştan dijitaller”in özelliklerine …

Jenerasyonların Karakteristiği ve “Z”lerin Eğitimi Devamı »