Eylül 22

Cumhuriyet’in Aydınlanmacı ve Halkçı Eğitimi: Bugünkü Sorun ve Çözüm

Dergimizin, Eylül 2022 tarihli 7. sayısının dosya konusunu belirlerken aslında bir konuyu değil, bir sorunu dosyaladığımızın farkındaydık. Bu çok boyutlu konuyu/sorunu zaman ve ulam sınırlılıkları nedeniyle bütün boyutlarıyla ele alamayacağımızı biliyorduk.     Ancak dijital yayınların okuma alışkanlıklarından kaynaklanan kimi olumsuzlukları yanında bazı avantajları da yok değil. Örneğin okura, yayının sonraki sayılarında da sürdürdüğü dosya konseptine …

Cumhuriyet’in Aydınlanmacı ve Halkçı Eğitimi: Bugünkü Sorun ve Çözüm Devamı »

EĞİTİM SİSTEMİNİN DERSHANELER BOYUTU

1970’li yıllarda ağırlıklı olarak üç büyük kentte etkinlik gösteren dershaneler, 1980’li yılların başında yeni bir ivme kazanarak yaygınlaşma seyri izledi. Bunda yeni bir sosyoekonomik konjektürün etkisi olduğu düşünülebilir. Öncesinde 24 Ocak kararlarıyla birlikte ülkemize biçilen yeni gömleğin; 1980 sonrası neoliberal politikaların, eğitimin ticarileşmesindeki etkisi kaçınılmazdır. Artık eğitimin, devletin sırtında bir kambur/yük olarak görülmesiyle kamusal alandan …

EĞİTİM SİSTEMİNİN DERSHANELER BOYUTU Devamı »

MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİMİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ

OSMANLI DÖNEMİ Dünyada informal de olsa, ilk eğitim, ailede başlayan meslek /çıraklık eğitimidir. Anne kızını, ev işleri için uygulamalı olarak eğitirken, baba da oğlunu avcılık, sonraları tarım için eğitmektedir. Sonra, insan becerilerinin farklılığından dolayı meslekler ortaya çıkarken uygulamalı meslek eğitimi /çıraklık eğitimi ev dışına, demirci, çömlekçi gibi işyerlerinde çıraklara uygulanmaya başlamıştır. Devletçiklerin oluşmaya başlaması ile …

MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİMİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Devamı »

AYDINLANMA DEVRİMİNİN MAKÛS TALİHİ YA DA BİR BÜYÜK AYMAZLIĞIN ÖYKÜSÜ: KÖY ENSTİTÜLERİ…

Köy Enstitülerinin temelleri 1935’lerde atılmış, 17 Nisan 1940 tarihinde kabul edilen Köy Enstitüleri Kanunu ile yasal temele oturtulmuştu. 1935 Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Kurultayı, o zaman nüfusun çok büyük çoğunluğunu oluşturan kırsal kesimi eğitip aydınlatacak bir eğitim sistemi arayışına yönelmişti. Bunun için Atatürk’ün yakın mesai arkadaşlarından Saffet Arıkan Millî Eğitim Bakanlığı’na (o zaman Kültür Bakanlığı) …

AYDINLANMA DEVRİMİNİN MAKÛS TALİHİ YA DA BİR BÜYÜK AYMAZLIĞIN ÖYKÜSÜ: KÖY ENSTİTÜLERİ… Devamı »

EĞİTİMİMİZİN GERİCİLİKLE SINAVI

        Ülkemizde yüzyıllarca ulaşılamayan bilimsel ve laik eğitimin temeli, 3 Mart 1924’te yasalaşan Öğretim Birliği’yle (Tevhid-i Tedrisat) atılır. Bugün de geçerliliğini koruyan, ancak Karşıdevrim iktidarlarınca içeriği önemli ölçüde boşaltılan Öğretim Birliği Yasası, 2. Dünya Savaşı sonrasında ülkemizin yön değiştirmeye başlamasıyla uygulamada geçerliliğini yitirmeye başlar. Bu, aynı zamanda bilimsel-laik eğitimin Karşıdevrim iktidarlarınca adım adım yok edilmesine …

EĞİTİMİMİZİN GERİCİLİKLE SINAVI Devamı »

TÜRKİYE’DE KÖY ENSTİTÜLERİ DENEYİMİ

Devletin Köye Yönelişi Modern kamu hizmeti anlayışı, 18. yüzyıl sonlarında oluşan ulus devletin eseridir. Fransız devriminin getirdiği İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi, sınıfsal konumu, cinsiyeti, inancı ne olursa olsun, haklar yönünden herkesin eşit olduğunu kabul ediyordu. İnsanlığın yaklaşık iki yüz elli yıldır verdiği bu özgürlükler mücadelesi, bugün devleti vatandaşına hizmet veren bir sosyal devlet haline …

TÜRKİYE’DE KÖY ENSTİTÜLERİ DENEYİMİ Devamı »

EĞİTİM SENDİKALARINDA DURUM VE TIRMANAN PARÇALANMA

 Eğitimciler, Atatürk’ün, “Gelecek nesiller sizin eseriniz olacaktır!” emaneti gereği olmalı, sadece öğrencileri ve okulları aydınlatmakla yetinmemiş, toplumun ve ülkenin sorunlarına karşı da fikirleri ile tavırları ile duyarlı olmuş, örgütlü olarak da müdahale etmişlerdir. 1949 ve sonrası kurulan Köy Öğretmen Dernekleri önemlidir. 1958’de Türkiye Köy Öğretmen Dernekleri Federasyonu önemlidir. 1948’de yola çıkan çok sayıda mahalli derneğin …

EĞİTİM SENDİKALARINDA DURUM VE TIRMANAN PARÇALANMA Devamı »

21. YÜZYIL BECERİLERİ VE EĞİTİM DİZGEMİZ

Her çağ ya da tarihsel kesit, kendine özgü toplumsal değerlerle uyumlu hareket edebilecek bireyler ister. Bu bireylerin yetiştirildiği dizgeye “eğitim” diyoruz. Dolayısıyla dizgenin içeriği, amaç ve hedefleri, kazanım ve becerileri yaşanan zamanın sosyoekonomik, sosyokültürel paradigmaları tarafından belirleniyor. Bu nedenle eğitimde olan biteni anlamak, her şeyden önce çağın yerleşik değerlerini, kabul kalıplarını bilmekle mümkün. NASIL BİR …

21. YÜZYIL BECERİLERİ VE EĞİTİM DİZGEMİZ Devamı »

Vatanın Geleceğine Suikast

Siyasal İslamcılar, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Türkiye’nin Atlantik kampına dahil olmasıyla birlikte “Cenazelerimizi kaldıracak imam bulamıyoruz.” gerekçeleriyle imam hatip okullarının açılmasını sağladılar. 70 yılın sonunda ise, ülkenin imam hatip ihtiyacı ile açıklanamayacak sayıda imam hatip okulu sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Daha da önemlisi ders müfredatındaki değişiklikler ile aslında bütün eğitim imam hatipleştirildi.  Çünkü amaç, yeniden Orta …

Vatanın Geleceğine Suikast Devamı »

AKP’Lİ YILLARDA EĞİTİM: NEOLİBERAL İSLAMCI DAYATMA VE SONUÇLARI

Üretim ilişkileri ve üretim biçimlerinin şekillendirdiği sınıflı toplum yapısının ortaya çıkmasından itibaren egemen sınıfların bağımlı sınıfları denetim altında tutmak için başvurduğu ideolojik aygıtların başında eğitim kurumu gelmektedir. Günümüzün kapitalist toplum yapısında burjuvazi kendi kültürel ve toplumsal formasyonuna uygun olarak içeriğini ve kapsamını biçimlendirdiği eğitim süreçlerini ideolojik hegemonyasını sağlamlaştırmak ve emekçi sınıflar üzerindeki tahakkümünü pekiştirmek amacıyla …

AKP’Lİ YILLARDA EĞİTİM: NEOLİBERAL İSLAMCI DAYATMA VE SONUÇLARI Devamı »