Temmuz 22

KAMUCULUK YÜKSELİYOR

1980’lerde ideolojik saplantıyla yürütülen kamuculuk karşıtı politika ve uygulamalar başarısız oldu. Kamuculuk dünyada ve Türkiye’de yükseliyor. 58 ülkede 2.400 kent çeşitli hizmetleri kamulaştırılarak belediyeleştirdi. Özelleştirmecliğin liderliğini yapmakla övünen, neoliberalizmin merkezi İngiltere’de Galler ve İskoçya demiryolları, Manchester şehir içi otobüs işletmesi kamulaştırıldı. İspanya’da sağlık, enerji, eğitim alanındaki 105, Almanya’da 255, Fransa’da 150, Amerika’da 81 birim kamulaştırılarak …

KAMUCULUK YÜKSELİYOR Devamı »

EKONOMİDEKİ ÇIKMAZ

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdür E. Başyardımcısı – Maliye Hesap Uzmanları Vakfı E. Başkanı İMF görevlisi Kemal Derviş’in Türkiye’de başlattığı emperyalizme eklemlenmiş ekonomi politika uygulaması 2002 yılından beri inatla sürdürülmekte; halk emperyalist sömürüden kaynaklanan yıkıcılığı, çaresizliği yaşamaktadır. Emperyalizmin finans kurumlarından alınan yüksek faizli borçlarla bu çıkmaz ekonomik düzen yürütülebilmiştir. Ancak artık borçlanma ile çözümün de …

EKONOMİDEKİ ÇIKMAZ Devamı »

EKONOMİK KRİZ VE OLASI TOPLUMSAL, POLİTİK SONUÇLARI

Bağımsız ve demokratik bir Türkiye ve insanın insanı sömürmediği ve ezmediği bir dünya, ancak büyük kitlelerin, diğer bir deyişle, halkın büyük bölümünün önemli sorunlarının çözümünü bağımsızlıkta, demokratik bir işleyişte, gelirlerin adaletli bir biçimde bölüşüldüğü bir düzende gördüğü zaman gerçekleşir. Kısa vadeli ekonomik çıkarlarını çok iyi bilen ve davranışlarını bu çıkarlarına göre belirleyen kitleler, ancak mevcut …

EKONOMİK KRİZ VE OLASI TOPLUMSAL, POLİTİK SONUÇLARI Devamı »

1930’ların Sanayileşme Hareketi İle Birinci Sanayi Planından Kimi Kesitler(*)

Makale, üç bölüm halinde tasarlanmıştır. Birinci bölümde Türkiye’nin 1930’lu yıllardaki sanayileşme hareketinin ana çizgilerine odaklanılmıştır. İkinci bölüm, ilk sanayileşme planımız olan 1933 Birinci Sanayi Planı’ndaki kritik ögeler ve tespitlere dayanmaktadır. Üçüncü bölüm bir sonuç niteliğindedir. -I- “Bütün Milli Kuvvet Kaynakları” 1931 Mayısında toplanan Cumhuriyet Halk Fırkası Kurultayı bir programla sonuçlanmıştır. Bu program der ki, ekonominin …

1930’ların Sanayileşme Hareketi İle Birinci Sanayi Planından Kimi Kesitler(*) Devamı »

Sosyalist Cumhuriyet Partisi: Ekonomik krize çözüm programı

Türkiye, “insanların açlıkla sınandığı yer” değildir! Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşıyor.1980’lerden bu yana uygulanan Neo-liberal ekonomi politikalarıyla Türkiye, emperyalist devletlerin sömürü ve yağmasına ardına kadar açılmıştır. Özelleştirmelerle devlet, ekonomik operasyonlar karşısında kendisini savunma olanaklarından yoksun bırakılmıştır. Ülkenin kaynakları, akıl almaz bir savurganlık ve yandaşları zenginleştirme politikalarıyla heder edilmiştir. İhvancı dış politikanın sonucu, …

Sosyalist Cumhuriyet Partisi: Ekonomik krize çözüm programı Devamı »

NE YAPMALI: ÖZGÜN-SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYO-EKONOMİK GELİŞME MODELİ ACİLİYET KAZANMIŞTIR…  

Koronalı  günler ve ardı arkası kesilmeyen bölgesel savaş ve de çatışmalar bütün dünyaya, başına vura vura nihayet şunu öğretti: Neo liberal paradigma başta sağlık sektörü olmak üzere artık hiçbir yaraya merhem olamıyor; tam tersine yarayı kangrene çeviriyor…  Bu nedenle, bir türlü sonlandırılamayan derin küresel kriz koronalı günleri ve de bölgesel savaş ya da çatışmaları heybesine doldurup …

NE YAPMALI: ÖZGÜN-SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYO-EKONOMİK GELİŞME MODELİ ACİLİYET KAZANMIŞTIR…   Devamı »

Açlığın ve Şiddetin Estetiği

Brezilya çıkışlı Cinema Nova (Yeni Sinema), Latin Amerika’nın ulusal bağımsızlık, sınıf çatışması, toplumsal adalet ve eşitlik mücadelesi ile karakterize edilen temalarını sinema dilinde yeni arayışlarla buluşturdu. Neden-sonuç ilişkisiyle ve çizgisel bir tarzda ilerleyen geleneksel anlatı yapısını reddeden Yeni Sinema’nın yönetmenleri, ticari sinemaya karşı endüstriyel olmayan, antiemperyalist bir sinema inşa etmek istediler. Bu amaçla hareket ettiler …

Açlığın ve Şiddetin Estetiği Devamı »

DEVLETÇİLİK VE PLANLAMA YOKSA, BAĞIMSIZLIK VE DEMOKRASİ DE YOK!

Bütün medya, gazeteler, partiler, bütün tartışma programları yaşanan derin ekonomik-toplumsal krize odaklanmış, çözüm yolları arıyor, tartışıyor. Yaşanan yıkıcı gelişmeye karşı çareler aranıyor. Ne var ki, Atatürkçü ve ulusalcı bir kaç gazete ve internet sitesi ile bir grup namuslu yurtsever yazar dışında, bütün gösterişli Atatürkçülük söylemlerine karşın, neredeyse hiçbir televizyonda asıl çözüme yaklaşan yok. Ama ne …

DEVLETÇİLİK VE PLANLAMA YOKSA, BAĞIMSIZLIK VE DEMOKRASİ DE YOK! Devamı »

CUMHURİYETİN DEVLETÇİ-HALKÇI EKONOMİSİ NASIL TASFİYE EDİLDİ?

ÖZELLEŞTİRMENİN 36 YILI I -) HÜKÜMETLERİN VE PARTİLERİN ŞAŞIRTICI BENZERLİĞİ 1980 sonrasında kurulan ve parlamentoda milletvekilleriyle de bulunan partilerin hemen hepsi, 1980 öncesinde hükümetlerde de görev yapmış olan çeşitli partilerin devamıdırlar. ANAP’ın kurucu Genel Başkanı Özal, hem Adalet Partisi iktidarının ekonomi kurmaylarından biri idi, ayrıca da, Demokrat Parti’nin, “Mendereslerin devamı olduklarını” söyler. Demokrat Parti geleneğinden …

CUMHURİYETİN DEVLETÇİ-HALKÇI EKONOMİSİ NASIL TASFİYE EDİLDİ? Devamı »

Alevilik Üzerinde Oynanan Oyunlar ve Anadolu Aleviliği Gerçeği

2 Temmuz 1993’te gerçekleşen Sivas katliamının üzerinden 29 yıl geçti. İki gelişme dolaysıyla “Alevilik” bugün, Türkiye gündeminde yeniden ilk sıralardaki yerini almaya başladı. Birinci gelişme Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhtemel cumhurbaşkanlığı adaylığıdır. Kılıçdaroğlu’nun adaylığını en çok Tayyip Erdoğanlar istiyorlar. Çünkü o zaman cumhurbaşkanlığı seçimini, kışkırtılan mezhep çatışması zeminine taşıyabilecekler. Ekonomik kriz ve sığınmacı sorunu dolaysıyla gittikçe azalan …

Alevilik Üzerinde Oynanan Oyunlar ve Anadolu Aleviliği Gerçeği Devamı »