SCP İşçi-Sendika Bürosu: Deprem Bölgesindeki Emekçilerin Acil Talepleri

Bütün felaketlerde en fazla etkilenenler yoksullardır, emekçilerdir. 

Depremden etkilenen 11 ildeki 14 milyona yakın yurttaşımızın 10 milyonu aşan kesimi, işçi sınıfının unsurlarıdır. İşçi, memur, işsiz, emekli ve işçi adayı öğrencilerdir.

Ülkemizin ulaştığı ekonomik ve sosyal birikiminin esas yaratıcıları olmakla birlikte, yaratılan değerden en az pay alan, depremin yıkıcı etkisini de en fazla yaşayan bu kesimin sorunlarını özel olarak ele almak, özel çözümler üretmek gerekmektedir.

 1. Depremin tahribatını yaşayan fabrika ve işletmelere devlet ortak olmalı, gereken işletmeler kamulaştırılmalı ve bölge ekonomisinin çarkları işletilmelidir.
 2. Sahipsiz, örgütsüz durumdaki üretici, hızla kooperatiflerde ve birliklerde örgütlenmelidir.
 3. Devleti ekonomiden çekenler bir kez daha yanılmıştır.

Kar hırsı ölüm ve yıkım getirmekte, kamucu ve halkçı anlayış ise, tahribata fren olmakta ve can kurtarmaktadır.

Devlet yeniden yatırım ve üretim alanına inmeli, işletmeler, fabrikalar kurmalıdır.

 • Deprem vurguncuları, konut satış ve kira bedellerini tırmandırmaktadır. Vurgunculuk durdurulmalı, satış ve kira bedelleri yurt çapında dondurulmalı, deprem bölgesinde uygun oranda düşürülmelidir.
 • Evleri yıkılan, oturulamaz durumda olanların kira bedellerini devlet karşılamalıeşya için destek olmalıdır.
 • Depremzedelerin elektrik, su, doğalgaz ve iletişim borçları silinmelidir.
 • Depremde yaşamını yitirenlerin hak sahiplerine koşul aranmaksızın “ölüm aylığı”, işgücünün en az yüzde 60’ını yitirenlere koşul aranmaksızın “malul aylığı” bağlanmalıdır.
 • Deprem bölgesinde işini yitiren işçilere önkoşul aranmaksızın “işsizlik maaşı” bağlanmalıdır.
 • Deprem sonrası işe gidemeyen, enkaz kaldırma, arama-kurtarma ve destek çalışmalarında görev alan işçinin işyerine devamsızlığı işten çıkarma sebebi sayılmamalıdır.
 • Deprem bölgesindeki işçi kendi isteği ile işten ayrılsa dahi kıdem tazminatı alabilmesi sağlanmalıdır.
 • OHAL süresince uygulanacak olan işten çıkarma yasağı bir yıla uzatılmalıdır.
 • İşyerinde engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu, geçici bir düzenleme ile depremzedeleri de kapsayacak şekildegenişletilmeli ve hızla yurt çapında uygulanmalıdır.
 • Kamuda personel alımlarının büyük kısmı depremzedelere ayrılmalı.
 • Depremzede işçinin gelir vergisi ve diğer doğrudan vergilerinde en az üç yıl indirim yapılmalıdır.
 • Deprem bölgesinde görev yapan sağlık, eğitim, güvenlik gibi kamu çalışanlarının yaşam ve çalışma koşulları iyileştirilmelidir.
 • Deprem tarımı da üreticiyi de vurdu. Tarımsal üretim düşecek, fiyatlar daha da tırmanacaktır.

Devlet üreticinin kooperatiflerde örgütlenmesine, ürünlerini aracısız pazarlamalarına önderlik etmeli, tohum, gübre, ilaç, enerji ve sulama gibi zorunlu giderlerine destek olmalıdır.

 1. Deprem bölgesine gelecek tarım işçisinin de bölge dışına çıkacak tarım işçisinin de çözüm bekleyen barınma ihtiyaçları karşılanmalı, ücretlerine devlet katkısı sağlanarak geçinebilmeleri sağlanmalıdır.
 2. Asgari ücret altında aylık alan emeklilerin özellikle deprem bölgesinde yaşaması olanaksızdır. Hızlı bir düzenleme yapılmalı, emekli aylıklarında alt sınır asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır.
 3. Aynı sürede çalışmış ve aynı miktarda prim ödemiş emeklilerin aylıkları arasındaki eşitsizlik düzeltilmeli, intibak yasası gecikmeden çıkarılmalıdır.
 4. Cumhuriyetimiz, Trakyabirlik, Fiskobirlik, Pankobirlik gibi birliklerle hem tarımı kalkındırmış hem köylüyü marabalıktan kurtarmıştı. Güneydoğu köylüsünün ve fıstık, kırmızıbiber, kuru üzüm, zeytin ve zeytinyağı üretiminin örgütü olmasına rağmen, 2022’de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kapatılan Güneydoğubirlik, gecikmeden yeniden açılmalı, Çukobirlik güçlendirilmelidir.
 5. Depremin virane ettiği köylere günlerdir gidilememiş, yıkıntılara günlerdir el atılamamış olması da gösterdi ki, ne İl Özel İdareleri, ne de Büyükşehir Belediyeleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yerini tutamamıştır. Kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gecikmeden yeniden kurulmalıdır.
 6. Bu yıl TBMM’deki partilere dağıtılacak olan 4,5 milyar TL, partilerle hızla görüşülerek depremzedeler için kullanılmalıdır.

Sosyalist Cumhuriyet Partisi

 İşçi-Sendika Bürosu

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir