Yeni Bir Dosya Açıyoruz

İlk sayımız olan Mart ayındaki sayımızda, Türk Milleti’nin Cumhur ve Millet İttifakları adıyla şekillenen çatal çıkmaza mecbur olmadığının, “tam bağımsızlık, devletçilik, halkçılık, laiklik ve cumhuriyetçilik” ekseninde bir Türkiye İttifakı – ya da ittifakı oluşturacak kuvvetlerin ortaklaşa belirleyecekleri benzer bir isim- için çok güçlü bir potansiyel olduğunun bilinci ile bu çağrıya olumlu yanıt verenler için bir dosya çalışması başlattık.

Dosyanın ilk yazıları,

Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Sayın Mehmet Bedri Gültekin’in “Üçüncü İttifak’ Sorunu Üzerine” başlıklı yazısı idi.

Benzer bir ittifakın çok başarılı sonuç alarak iktidar olduğu Şili örneği hakkındaki iki yazımızı da okurların tartışmasına sunduk.

Sayın Mustafa Pala’nın “Şili’ye Bakıp Türkiye’yi Görmek”,

Sayın Özgür Uyanık’ın “Şili Solunun Zaferi, İttifak Sorununun Halkın İhtiyaçları Ve Siyasal Riskler Temelinde Aşılabileceğini Gösteriyor”.

NİSAN SAYISINDA NELER VAR?

Türkiye İttifakı dosyası için ikinci sayımız olan bu sayımızda,

Toplumcu Kurtuluş Partisi 1920 /TKP1920),

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) adına bu örgütlerin sayın yöneticilerinin gönderdiği yazılar ile CHP çevresinden geniş bir kesimin görüşlerine tercüman olduğunu bildiğimiz

Sayın Suay Karaman’ın yazılarını sunuyoruz.

Devam eden sayılarda tartışmayı sürdürecek ve yeni yazılara yer vereceğiz.

ENERJİ ÖZELLEŞTİRMELERİ VE KAMULAŞTIRMA DOSYASI

Bu sayımızda yeni bir dosyayı da açıyoruz; “Enerji Özelleştirmeleri ve Kamulaştırma Dosyası”. Dosya kapsamında, alanında uzman beş değerli yazarın yazılarını yayımlıyoruz.

Sayın Ahmet Necdet Pamir’in “Enerji, Ulusal Güvenlik Ve Bağımsızlık” başlıklı yazısı,

Sayın Oğuz Türkyılmaz’ın “Toplumcu, Kamucu Enerji Politika Ve Uygulamaları” başlıklı yazısı,

Sayın Olgun Sakarya’nın “Serbestleştirilmiş Ve Özelleştirilmiş Elektrik Piyasası” başlıklı yazısı,

Sayın Mehmet Akkaya’nın “Enerji Sektörümüzün Yüzyılı: Kamulaştırma Neden Tek Çıkış Yoludur” başlıklı yazısı,

Sayın Ali Han Ereörnek’in “Özelleştirilen Enerji Üretiminin Ülkemizde Oluşan Ekolojik Etkileri” başlıklı yazısı,

okurlarımızın önemle okuyacağını düşündüğümüz yazılardır.

Yazılar arasındaki kimi görüşler dergimizin görüşleri ile farklılık arzetmektedir.

Örneğin nükleer enerji insanlık için artık kaçınılmaz seçeneklerden biri haline gelmiş, gelişmiş ülkelerden bu enerjiye sahip olmayan ülke neredeyse kalmamışken, kendimizi bu olanaktan mahrum etmemek gerektiği açıktır. Yakın komşularımızın İran, İsrail, hatta Ermenistan’ın bile nükleer enerjiye sahip olduğunu dikkate almak durumundayız.

Öte yandan Rusya’nın Suriye’deki kuvvetleri ülkemizi değil, oradaki ABD kuvvetlerini ve PKK’yı rahatsız etmektedir. Rusya’nın Karadeniz’den, Akdeniz’den ya da Suriye’den ülkemizi tehdit etmesi söz konusu değildir. Tersine, Rusya, İran, Irak, Azerbaycan, Suriye, ülkemizin ve bölgemizin bağımsızlığını savunmada birlikte hareket etmemiz gereken kuvvetlerdir. Bölgemizdeki asıl tehdit, ülkemize bizzat yönelen tehdit, ABD emperyalizminden ve onunla birlikte hareket eden ülkelerden gelmektedir.

Bu notları düşmekle birlikte belirtelim ki yazarlar, ülkemizin en önemli enerji uzmanlarıdır, büyük birikimlerdir, sayfalarımızda yazılarına yer verebilmiş olmak, bizleri mutlu etmiştir.

DOSYA DIŞI ÖNEMLİ YAZILAR

Her sayımızda dosya konularının dışında da önemli yazılara yer veriyoruz.

Bu sayımızda da,

Sayın Mehmet Bedri Gültekin’in “Örgütsüz Bireyin Gerçeği Ya Da Sefaleti” başlıklı yazısı,

Sayın Cazim Gürbüz’ün “Atatürk Devletçiliği Ne İdi, Atatürk’ten Sonra Ne Oldu?” başlıklı kapsamlı yazısı ve

Sayın Mustafa Pala’nın Eğitimde Eşitsizlik Döngüsü” başlıklı yazıları,

yine dikkatle okunması gereken önemdeler.

Bütün yazılar hakkındaki görüşlerinizi,  ya da dergimizde yayınlanmasını arzuladığınız bilimsel ve teorik makalelerinizi, mehmetakkaya@bilimvesosyalizm.com adresine gönderebilirsiniz.

Saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Mehmet Akkaya

Bilim ve Sosyalizm Dergisi

Genel yayın Yönetmeni

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir